1999

  • Μορφές ράβδων κατά DIN 1356
  • Δημιουργία ειδικών μορφών ράβδων
  • Πολλαπλή παράσταση της οπλισμικής θέσης
  • Μακροεντολές τυπικών λεπτομερειών
  • Αυτόματη ενημέρωση των αναπαραστάσεων
  • Αποθήκευση και ανάκτηση λεπτομερειών, ακόμη και σε άλλα σχέδια
  • Κατάλογοι οπλισμών, προμετρήσεις
  • Αυτόματη διαχείριση αρίθμησης θέσεων οπλισμού, των πληροφοριών θέσης & της γραμμής σύνδεσης
  • Επικοινωνία με STATIK-H, CEDRUS-B, LARIX-M
  • Επικοινωνία με ARTIFEX-B, RXF-OUT, DXF-OUT

Συντάκτες: Α. Κανελλόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Παναγιώτης Α. Δημητρακόπουλος

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα

Μοιραστείτε το Βιβλίο