2001

Το πρόγραμμα χρησιμεύει για τον προσεισμικό έλεγχο στύλων pilotis. Είναι κατάλληλο για κτίρια που εμφανίζουν μειωμένη δυσκαμψία και αντοχή στο ισόγειο και δεν διαθέτουν τοιχώματα ή πυρήνες. Θεωρείται οτι οι υπερκείμενοι όροφοι έχουν σχετικά αυξημένη αντοχή και δυσκαμψια λόγω τοίχων και συμπεριφέρονται ελαστικά, ενω στο ισόγειο εμφανίζεται μηχανισμός πλαστικής παραμόρφωσης (μαλακός όροφος). Τελος προτείνονται μέτρα για τη βελτίωση της συμπεριφοράς και την ενίσχυση.

Συγγραφέας: Α. Κανελλόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Παναγιώτης Α. Δημητρακόπουλος

Διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα

Μοιραστείτε το Εγχειρίδιο