Δεκέμβριος 1998

Στο πλαίσιο των μαθημάτων «Επιχώματα και Χωμάτινα Φράγματα» και «Ειδικά Κεφάλαια Θεμελιώσεων» που διδάσκονται στο 9ο εξάμηνο και «Ωθήσεις Γαιών-Αγκυρώσεις-Αντιστηρίξεις που διδάσκονται στο 7ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. παρουσιάζεται το εδαφοστατικό πρόγραμμα LARIX-3 της Ελβετικής εταιρίας λογισμικού Cubus Hellas Ltd.


Στο τεύχος αυτό περιγράφονται και αναλύονται θέματα που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια των ασκήσεων – παρουσιάσεων. Αποτελεί δε τμήμα της συστηματικής προσπάθειας για την ένταξη των προγραμμάτων Η/Υ στο χώρο εφαρμογής έργων πολιτικού μηχανικού.

 

Το τεύχος αυτό αποτελεί πρωτοβουλία του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Δ.Π.Θ. στην οποία συνέβαλε ουσιαστικά ο κ. Α. Κανελλόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Dr. sc. techn. ETH Zürich……

Συντάκτης: Επίκουρος Καθηγητής, Dr. Π. Παπακυριακόπουλος
Εκδότης:
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα

Μοιραστείτε τη Δημοσίευση