2009

Επιλεγμένα έργα 1986-20

Συντάκτες: Α. Κανελλόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Παναγιώτης Α. Δημητρακόπουλος

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα

Μοιραστείτε το Βιβλίο