15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη
25-27 Οκτωβρίου 2006

Τα σκυροδέματα υπερυψηλής αντοχής χρησιμοποιούνται την τελευταία δεκαετία σε πολλές χώρες του
εξωτερικού με επιτυχία. Στην Ελλάδα, τα πρώτα βήματα για την παραγωγή σκυροδεμάτων υψηλής
επιτελεστικόητας έχουν ήδη γίνει από την εταιρεία ΑΓΕΤ-Ηρακλής, στα πλαίσια ερευνητικού
προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από τη Γ.Γ.Ε.Τ, την ΑΓΕΤ-Ηρακλής και την CUBUS Hellas
και υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το υλικό που αναπτύσσεται στα πλαίσια του προαναφερθέντος προγράμματος είναι ινοπλισμένο
κονίαμα θλιπτικής αντοχής της τάξης των 110Μpa και υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό.

Ομιλητές:

Α. Κανελλόπουλος
Dr.sc.techn. ETH Zuerich, CUBUS HELLAS Ltd
Π. Δημητρακόπουλος
Μηχανικός Πληροφορικής ΤΕ, CUBUS HELLAS Ltd

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα

Μοιραστείτε το άρθρο