15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη
25-27 Οκτωβρίου 2006

Στην εργασία παρουσιάζονται παραδείγματα εφαρμογής ενός νέου ινοπλισμένου σκυροδέματος υψηλής επιτελεστικότητας

α) Σε νέες κατασκευές: Σύμμεικτες πλάκες, Προτατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί, Κατασκευή λυγηρών στύλων

β) Σε ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών: Αύξηση πλαστιμότητας υφιστάμενων στύλων με μανδύα

Σε όλα τα παραδείγματα που εξετάστηκαν, προέκυψαν σημαντικά οφέλη από τη χρήση του νέου υλικού.

Επίσης το νέο ινοπλισμένο σκυρόδεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

α) Για κατασκευή λεπτών τοιχωμάτων πολύ μεγάλης αντοχής

β) Για επιστρώσεις οδοστρωμάτων γεφυρών

γ) Για κατασκευή στοιχείων όπου απαιτείται υψηλή ανθεντικότητα (αντοχή σε διάβρωση, οξείδωση κλπ)

Ομιλητής:

Ε. Μυστακίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Δομικής Ανάλυσης και Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

Ερευνητική Ομάδα:
ΑΓΕΤ Ηρακλής

EKET

EBETAM

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

cubus Hellas Ltd

Αρχείο παρουσίασης PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα

Μοιραστείτε το άρθρο