15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη
25-27 Οκτωβρίου 2006

Στην εργασία παρουσιάζονται εφαρμογές σκυροδεμάτων υπερυψηλής αντοχής. Οι εφαρμογές αναφέρονται τόσο σε νέες όσο και σε υφιστάμενες κατασκευές και περιλαμβάνουν προκατασκευή λυγηρών στύλων, προκατασκευή δοκών, σύμμικτες πλάκες και ενίσχυση φορέων μέσω εφαρμογής μανδυών μικρών παχών με υψηλή αντοχή σε θλίψη και εφελκυσμό.

Ομιλητές:

Α. Κανελλόπουλος, Dr.sc.techn. ETH Zuerich, CUBUS HELLAS Ltd

E. Mυστακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής. Εργαστήριο ανάλυσης και σχεδιασμού κατασκευών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα

Μοιραστείτε το άρθρο