2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας,

Θεσσαλονίκη 28-30 Νοεμβρίου 2001

Στην παρούσα εργασία προτείνεται μία απλοποιημένη μέθοδος για τον προσεισμικό έλεγχο στύλων pilotis. Η μέθοδος εξετάζει το μηχανισμό μαλακού ορόφου και βασίζεται στην ελαστοπλαστική ανάλυση με τη μέθοδο των μετακινήσεων (push over). Εφαρμόζεται η μέθοδος του συντελεστή μετακίνησης (DCM) και ελέγχονται οι πλαστικές στροφές και η μεταφορά τέμνουσας στους στύλους βάσει των τελευταίων επιστημονικών απόψεων. Τέλος προτείνονται μέτρα βελτίωσης της συμπεριφοράς και ενίσχυσης.

Ομιλητής: Αντώνιος Π. Κανελλόπουλος

Αρχείο PDF διαθέσιμο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

Μοιραστείτε το άρθρο