Αθήνα-Θεσσαλονίκη

2000

• Ο πρόσφατος σεισμός της Αθήνας

• Δυναμικές φορτίσεις σε ελαστοπλαστικά συστήματα

• Επιβαλλόμενη δυναμική μετακίνηση στις στηρίξεις

• Ιστορική εξέλιξη – Ελαστικός Σχεδιασμός

• Ιστορική εξέλιξη – Ικανοτικός Σχεδιασμός

• Ιστορική εξέλιξη – Μέθοδος Μετακινήσεων (Push Over)

• Παράσταση του φάσματος σε σύστημα Δυνάμεων – Μετατοπίσεων

• Σύγκριση με τον Ισχύοντα Κανονισμό ως προς το Συντελεστή Συμπεριφοράς q

Ομιλητής: Αντώνης Π. Κανελλόπουλος

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα

Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο