Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας

ΤΕΙ Πειραιά, 2012

Αυξημένη μετακίνηση οροφής εμφανίζεται σε πολυκατοικίες χωρίς τοιχοποιία στο ισόγειο (Pilotis) ή με μεγάλα ανοίγματα στην τοιχοποιία. Η μέγιστη πιθανή ελαστοπλαστική μετακίνηση σεισμού είναι σχεδόν ανάλογη της ιδιοπεριόδου.

Αυξημένη αντοχή σε οριζόντια φόρτιση (π.χ. σεισμού) εμφανίζουν πολυκατοικίες με τοιχώματα από ΟΣ, η τοιχοποιία (οπλισμένη ή άοπλη) και σ’ ένα βαθμό οι κατασκευές που έχουν ενισχυθεί μέσω εφαρμογής μανδυών στους στύλους pilotis.

Μεγάλη απαίτηση σε πλαστιμότητα εμφανίζουν οι περιπτώσεις με pilotis χωρίς τοιχοποιία, με pilotis και έκκεντρη τοιχοποιία ή με μεγάλα ανοίγματα στην τοιχοποιία. Σε σεισμό σχεδιασμού υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης, διότι δεν διατίθεται η απαιτούμενη πλαστιμότητα

Στο μέλλον θα απαιτηθούν προσεισμικές ενισχύσεις σε αρκετές περιπτώσεις κτιρίων, που μπορούν να μελετηθούν με την εφαρμογή της μεθόδου Push over, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα EC8 και το νέο Ελληνικό Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ ΕΠΕ).

Ομιλητής: Μιχάλης Α. Κανελλόπουλος

Αρχείο PDF διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα

Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο