Σεμινάριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο “Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων”

21 Ιανουαρίου 2010

• Προεκτίμηση τοιχωμάτων με βάση τη μετακίνηση σεισμού
• Προεκτίμηση τοιχωμάτων με βάση το ποσοστό οπλισμού (αντοχή)
• Προεκτίμηση τοιχωμάτων σε νέο κτίριο
• Εκτίμηση ζημιών με τη μέθοδο Push Over
• Ενίσχυση υφιστάμενου με νέα τοιχώματα
• Υπολογισμός πλαστικής στροφής με κράτυνση του χάλυβα
• Υπολογισμός μήκους πλαστικής άρθρωσης και στροφής
• Επιρροή της μεταβολής του λόγου διάτμησης στην πλαστική στροφή
• Επιρροή της μεταβολής του λόγου διάτμησης
• στο μήκος της πλαστικής άρθρωσης
• Ενίσχυση θεμελίου με υποσκαφή
• Θεμελίωση των νέων πυρήνων με γενική κοιτόστρωση
• Εγκιβωτισμός στύλων και δοκών στο νέο πυρήνα
• Εγκιβωτισμός υφισταμένων πέδιλων στο νέο θεμέλιο
• Εγκιβωτισμός δοκού σε νέο τοίχωμα, διάτρηση πλάκας
• Εγκιβωτισμός δύο γειτονικών στύλων και δοκού σε νέο τοίχωμα
• Σύνδεση νέου πυρήνα ανελκυστήρων με τα διαφράγματα
• Ενίσχυση με πυρήνες που θεμελιώνονται σε δύο υπόγεια
• Ενίσχυση πλάκας οροφής υπογείου
• Θεμέλιο νέου πυρήνα και σύνδεση με τοίχωμα υπογείου

Ομιλητής: Αντώνης Π. Κανελλόπουλος

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνικη γλώσσα

Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο