Ημερίδα ΣΠΜΕ, Δήμου Αθηναίων
Οκτώβριος 2001

• Η επιρροή της ποιότητας του εδάφους στο φάσμα επιλέγεται απο το μελετητή, ενώ στο επιταχυνσιογράφημα οφείλουμε να γνωρίζουμε την ποιότητα του εδάφους στον τόπο καταγραφής
• Η μέθοδος DCM (συντελεστή μετακίνησης) κατά FEMA 273/356 δίδει για μαλακά εδάφη σε περίπτωση δύσκαμπτων κατασκευών με μικρή σχετικά αντοχή , χαμηλές τιμές για τη μετακίνηση. Πρόταση Μυστακίδη/Κανελλόπουλου για επαύξηση …
• Ο μηχανισμός μαλακού ορόφου αποτελεί μια βασική αιτία κατάρρευσης. Μπορεί να εντοπιστεί εύκολα μέσω της ελαστοπλαστικής ανάλυσης του συστήματος. Η ενίσχυση αποσκοπεί πρωτίστως στην άρση αυτού του φαινομένου (απαιτούμενος βαθμός ενίσχυσης)
• Η τελική απόφαση για το είδος και το βαθμό της ενίσχυσης μπορεί να ληφθεί με τη βοήθεια risk analysis (ανάλυσης σεισμικής διακινδύνευσης). Εκτιμάται η μείωση του ρίσκου μετά την ενίσχυση (ανθρώπινες ζωές, ζημιές) σε σχέση με το επενδυόμενο κεφάλαιο, βάσει διεθνώς αποδεκτών τιμών.

Ομιλητής: Αντώνης Π. Κανελλόπουλος

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα

Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο