Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΓΓΔΕ / ΔΜΕΟ / γ
19 Μαϊου 1999

 • Παράδειγμα Βιομηχανικού Υποστέγου – Πολυόροφου Κτιρίου – Χωροδικτυώματος
 • Διαστασιολόγηση των υποστυλωμάτων
 • Επιλογή των δράσεων για τις οποίες θα γίνει η διαστασιολόγηση
 • Επιλογή υποστυλωμάτων, μήκη λυγισμού και ομαδοποίηση διατομών
 • Διαστασιολόγηση των δικτυωμάτων
 • Επιλογή των δράσεων για τις οποίες θα γίνει η διαστασιολόγηση
 • Επιλογή δικτυωμάτων, μήκη λυγισμού και ομαδοποίηση διατομών
 • Αυτόματη παραγωγή και ενημέρωση κατόψεων, τομών, όψεων και σχεδίων κατασκευής σε κάθε μεταβολή του χωρικού μοντέλου
 • Περιβάλλον σχεδίασης AutoCAD 14
 • Αντικειμενοστραφής τεχνολογία ΑRX (δοκοί, στύλοι, πλάκες, κοχλίες, αγκύρια…)
 • Κόμβοι, συνδέσεις, συγκολλήσεις, πλαίσια
 • Επικοινωνία με το STATIK-3
 • Επιμετρήσεις, έλεγχοι πρόσκρουσης κοχλιών

Ομιλητές:

Α. Κανελλόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, cubus Hellas Ltd

Ε. Μυστακιδης, Δρ. Πολ. Μηχανικος

Θωμάς Νικολάκης

Αρχείο PDF, διαθέσιο στην Ελληνική γλώσσα

Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο