Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΓΓΔΕ / ΔΜΕΟ / γ

16 Δεκεμβρίου 1998

• Eισαγωγή γεωμετρίας και φορτίσεων
• Τροποποίηση της γεωμετρίας του μοντέλου
• Ορισμός δομικών συστημάτων μέσω της λειτουργίας των υποσυστημάτων
• Το menu καθορισμού των δράσεων σχεδιασμού
• Χαρακτηρισμός των φορτίσεων (μεταφορά σε κάποια κατηγορία)
• Οδηγίες σχετικά με τους συνδυασμούς οριακών καταστάσεων αστοχίας
• Το menu των σεισμικών δράσεων
• Εισαγωγή σεισμολογικών δεδομένων και έλεγχοι συμπεριφοράς κτιρίου κατά ΝΕΑΚ

Ομιλητές:

Α. Κανελλόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, cubus Hellas Ltd

Ε. Μυστακιδης, Δρ. Πολ. Μηχανικος

Θωμάς Νικολάκης

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα

Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο