Πρόγραμμα Εξειδίκευσης TUV Academy με θέμα “Αρχές Προστασίας, Συντήρησης & Δομητικές Επεμβάσεις, βάσει του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504”

1ος κύκλος, Ιούνιος 2014

• Ελάσματα, Υφάσματα ΙΟΠ – Κόλλες, Ιδιότητες, Μέθοδοι εφαρμογής
• Ενίσχυση πλακών και δοκών από σκυρόδεμα
• Ενίσχυση σε διάτμηση
• Παράδειγμα Υπολογισμού Ανθρακοελάσματος
• Περίσφιγξη Θλιβόμενων Μελών και Κόμβων
• Αντικατάσταση Υπάρχοντος ή Προσθήκη Νέου Οπλισμού με GUNITE
• Παράδειγμα Υπολογισμού Ανθρακοελασμάτων σε Πλάκες

Ομιλητής: Αντώνης Π. Κανελλόπουλος

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα

Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο