Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΓΓΔΕ / ΔΜΕΟ / γ

12 Ιουνίου 2000

• Μετακινήσεις (δυσκαμψία)

• Αντοχή

• Πλαστιμότητα (ικανότητα απορρόφησης σεισμικής ενέργειας)

• Αποφυγή μαλακού ορόφου

• Πλαστικές στροφές

• Διατμητική αστοχία

• Θλιπτική αστοχία

• Πλευρική ευστάθεια

• Μηχανισμός πλαστικής παραμόρφωσης

• Συντελεστής συμπεριφοράς q βάσει της πραγματικής αντοχής των επιμέρους μελών και της πλαστιμότητας που διαθέτουν

Ομιλητής:

Αντώνης Π. Κανελλόπουλος

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα

Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο