Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΓΓΔΕ / ΔΜΕΟ / γ
28-30 Ιουνίου 1999

• Έλεγχοι Ευστάθειας

• Πασσαλοσανίδες – Πασσαλότοιχοι Ορυγμάτων

• Τοίχοι Αντιστήριξης

• Φορείς και Φορτίσεις γεφυρών

• Διαστασιολόγηση / Έλεγχοι

• Ειδικές εφαρμογές γεφυρών

• Αντισεισμικός Σχεδιασμός

Ομιλητές:

Π. Παπακυριακοπουλος, Επικ. Καθ. ΔΠΘ. Δρ. Μηχ.

Σ. Παπαγεωργιου, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ

Α. Κανελλόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, cubus Hellas Ltd

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα

Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο