Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΓΓΔΕ / ΔΜΕΟ / γ

12 Δεκεμβρίου 2000

• Σύνδεση διάτμησης με απλό γωνιακό (Single angle)
• Σύνδεση διάτμησης με διπλό γωνιακό (Double angle)
• Σύνδεση διάτμησης με μετωπική λεπίδα (Head plate)
• Ένωση (Splice)
• Σύνδεση σε κομβοέλασμα (Gusset plate)
• Σύνδεση διάτμησης δοκού σε υποστύλωμα (Beam to column) • Σύνδεση ροπής δοκού σε υποστύλωμα (End plate)
• Αμφίπλευρη σύνδεση διάτμησης με μετωπική λεπίδα (Ηead plate-both sides)

Ομιλητής:

Αντώνης Π. Κανελλόπουλος

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα

Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο