Έκθεση CAD/CAM & COMPUTER GRAPHICS
29 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 1996

  • Σχεδιασμός Πλακών από Ο.Σ. με το πρόγραμμα Πεπερασμένων Στοιχείων CEDRUS-3
  • Αντισεισμικός Σχεδιασμός βάσει του ΝΕΑΚ με το πρόγραμμα STATIK-3H
  • Σχεδιασμός Γεφυρών από Ο.Σ. με τα προγράμματα STATIK-3 / FAGUS-3
  • Τοίχοι Ορυγμάτων, Αντιστήριξης, Αγκυρώσεις και Ευστάθεια Πρανών με το LARIX-3

Ομιλητής: Αντώνης Π. Κανελόπουλος

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα

Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο