2015

Κτιριακό συγκρότημα στο κέντρο της Αθήνας, κτισμένο σταδιακά τη δεκαετία του 60, που στεγάζει το κέντρο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της χώρας. Αποτελείται από 15 στατικά ανεξάρτητα κτίρια με υπόγειο, ισόγειο και 2, 5 ή και 12 ορόφους, από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνολικής επιφάνειας 53.000 m2.

 

Στα πλαίσια του ανασχεδιασμού του και της αλλαγής των χρήσεων διαφόρων χώρων, απαιτούνται η αρχιτεκτονική αναβάθμιση, στατική και αντισεισμική ενίσχυση και νέες εγκαταστάσεις Η/Μ.

 

Τα κέντρα τεχνολογίας παραμένουν σε λειτουργία και προστατεύονται κατά την κατασκευή από δονήσεις, σκόνη – ρύπους, νερό, σπινθήρες – φωτιά και πάσης φύσεως ζημιές.

 

Η λύση ενίσχυσης προβλέπει τη μετατροπή ομάδων υποστυλωμάτων καθ όλο το ύψος σε „ισχυρούς πυλώνες“, μέσω περιμανδύωσης με χιτώνες από χάλυβα και πλήρωσης με σκυρόδεμα αυξημένης αντοχής. Τα νέα σύμμικτα υποστυλώματα έχουν, ως επί το πλείστον, 8γωνική διατομή, ώστε να περισφίγγουν ικανοποιητικά το υφιστάμενο και νέο σκυρόδεμα που περιβάλλουν. 

 

Η περίσφιγξη αυξάνει την αντοχή και την πλαστιμότητα του σκυροδέματος και το καθιστά πρακτικά „άθραυστο“ σε σεισμική φόρτιση.

Βρείτε την πλήρη περιγραφή του έργου εδώ.

Μοιραστείτε το άρθρο