Το Έργο

Δύο κτίρια, ο μύλος άλεσης τσιμέντου και ο πύργος προομογενοποίησης στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής, του ομίλου Lafarge, στο Βόλο, απαιτήθηκε να ενισχυθούν έναντι σεισμού. Το ένα κτίριο του μύλου έχει ύψος περίπου 50 μέτρα και το γειτονικό του της προομογενοποίησης 66 μέτρα, έχουν κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα τη δεκαετία του 70 και χωρίζονται μεταξύ τους με αρμό. Στόχος είναι ο περιορισμός των παραμορφώσεων και επομένως των ζημιών σε έναν επόμενο σεισμό.

 

Προς τούτο απαιτείται αύξηση της δυσκαμψίας και ταυτόχρονα αύξηση της απόσβεσης της ενέργειας ταλάντωσης. Η μέθοδος που προτάθηκε προβλέπει την τοποθέτηση μεταλλικών συνδέσμων δυσκαμψίας μορφής Λ σε όλα τα φατνώματα καθ ύψος. Στην κορυφή του Λ  υπάρχει  ένας μεταλλικός σύνδεσμος, που μπορεί να παραμορφωθεί πλαστικά κατά τη διάρκεια του σεισμού, χωρίς να αστοχήσει και έτσι να απορροφήσει ενέργεια μειώνοντας τις σχετικές μετακινήσεις.

 

Η μέθοδος είναι απλή, μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του εργοστασίου και είναι ιδιαίτερα οικονομική. Το μόνο πρόβλημα είναι η ύπαρξη εμποδίων, λόγω της διέλευσης πολλών μηχανολογικών στα ανοίγματα των φατνωμάτων. Προς τούτο έπρεπε να γίνουν αρκετές τροποποιήσεις στη γεωμετρία των συνδέσμων δυσκαμψίας.

Τοποθεσία
Βόλος

Ημερομηνία
2002

Ιδιοκτήτης
AGET Heracles – Lafarge Group

Αρχιτέκτονας

Κατασκευαστής

Η δική μας συμμετοχή
Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής

Χαρακτηριστικές Εικόνες

Τοποθεσία Έργου

Μοιραστείτε αυτό το Έργο

Παρόμοια Έργα

HCC Cement Plant, Sharjah, U.A.E.

HCC Εργοστάσιο Τσιμέντου, Sharjah, Η.Α.Ε.

Το εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου “Hamriyah Cement Company” στην Ελεύθερη ζώνη της Sharjah, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη το κλίνκερ…