Το Έργο

Σιλό κλίνκερ στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Βόλο, του ομίλου Lafarge, από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Είναι το μεγαλύτερο σιλό αυτού του είδους στα Βαλκάνια με χωρητικότητα 60.000 τόνους κλίνκερ, η διάμετρος του είναι 38 μέτρα και το συνολικό του ύψος 45 μέτρα, το πάχος του κυλινδρικού κελύφους είναι μόλις 40 εκατοστά και είναι προεντεταμένο με τέσσερα σημεία αγκύρωσης τον τενόντων στην περίμετρο.

 

Η οροφή του είναι από σύμμικτο κολουροκωνικό κέλυφος οπλισμένου σκυροδέματος  και κατασκευάστηκε με τη μέθοδο της  προβολοδόμησης. Με αυτό τον τρόπο αποφεύχθηκε το εσωτερικό ικρίωμα σε τόσο μεγάλο ύψος. Η θεμελίωση του σιλό έχει γίνει με πασσάλους μεταβαλλόμενου μήκους, λόγω της κλήσης του βραχώδους  υπεδάφους. Το κυλινδρικό κέλυφος κατασκευάστηκε με ολισθαίνοντα σιδηρότυπο.

 

Η κατασκευή διήρκεσε μόλις τέσσερις μήνες και στη συνέχεια έγινε η ανέγερση των γραμμών μεταφοράς για τη σύνδεση του σιλό με το εργοστάσιο. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ποιότητα του μπετόν και την προένταση, ώστε να περιορισθεί η ρηγμάτωση, λόγω των μεγάλων διαφορών θερμοκρασίας μεταξύ του κλίνκερ και του περιβάλλοντος χώρου.

Τοποθεσία
Βόλος

Ημερομηνία
2002

Ιδιοκτήτης
AGET Heracles – Lafarge Group

Αρχιτέκτονας

Κατασκευαστής
EVOX SA

Η δική μας συμμετοχή
Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής

Χαρακτηριστικές Εικόνες

Τοποθεσία Έργου

Μοιραστείτε αυτό το Έργο

Παρόμοια Έργα

HCC Cement Plant, Sharjah, U.A.E.

HCC Εργοστάσιο Τσιμέντου, Sharjah, Η.Α.Ε.

Το εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου “Hamriyah Cement Company” στην Ελεύθερη ζώνη της Sharjah, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη το κλίνκερ…