Το Έργο

Το εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου “Hamriyah Cement Company” στην Ελεύθερη ζώνη της Sharjah, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη το κλίνκερ και εκτελεί την άλεση του τσιμέντου και στη συνέχεια την αποθήκευση και τη συσκευασία. Παράγει το λιγότερο 3000 τόνους ημερησίως. Τα κτίρια που το αποτελούν είναι:

 

  1. Tο σιλό αποθήκευσης του κλίνκερ, 40 χιλιάδων τόνων περίπου, από προεντεταμένο σκυρόδεμα, πού εδράζεται πάνω σε πλάκα με πασσάλους. Η κατασκευή του κυλινδρικού κελύφους έγινε με τη μέθοδο του ολισθαίνοντος σιδηρότυπου. Η οροφή του, σχήματος κόλουρου κώνου, είναι εξολοκλήρου από μεταλλική κατασκευή. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην προένταση, πού εξασφαλίζει, εκτός των άλλων, τον περιορισμό της ρηγμάτωσης, λόγω και των μεγάλων θερμοκρασιακών διαφορών μεταξύ του κλίνκερ και του περιβάλλοντος χώρου. Επίσης στην θεμελίωση επί αμμώδους εδάφους, με υγροποιημένες στρώσεις σε μικρό βάθος. Προς τούτο εφαρμόστηκε η μεικτή λύση πλάκας επί πασσάλων.
       
  2. Το κτίριο άλεσης του τσιμέντου, που φιλοξενεί το μύλο, διαθέτει ειδική θεμελίωση προκειμένου να εξασφαλιστεί δυναμικά η έδραση του περιστρεφόμενου μύλου. Η ανωδομή του είναι εξολοκλήρου από μεταλλική κατασκευή.
       
  3. Τα δύο σιλό τσιμέντου ύψους περίπου 70 μέτρων, χωρητικότητας 15000 τόνων το καθένα περίπου, θεμελιώθηκαν σε κοινή πλάκα θεμελίωσης με πασσάλους. Πρόκειται για κυλινδρικά κελύφη από οπλισμένο σκυρόδεμα με κωνικό πυθμένα και μεγάλα ανοίγματα στη βάση τους, προκειμένου να γίνεται η διέλευση των φορτηγών και των σιλοφόρων. Η κατασκευή των κυλινδρικών κελυφών έγινε με ολισθαίνοντα σιδηρότυπο. Η οροφή τους είναι επίπεδη, από σύμμεικτο φορέα.
       
  4. Το κτίριο αποθήκευσης των πρώτων υλών είναι μεταλλικό, πάνω σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα μέχρι το ύψος των 5 μέτρων. Η θεμελίωση του είναι επιφανειακή, χωρίς πασσάλους. Οι γραμμές μεταφοράς του τσιμέντου απαίτησαν την κατασκευή μεταλλικών πύργων με αναβατόρια και ταινιόδρομων. Τα κτίρια ενδιαίτησης του προσωπικού και γραφείων είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα.  Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν πολύ σύντομα, μέσα σε διάστημα δύο περίπου ετών, με ασφάλεια και υψηλή ποιότητα, υπό την επίβλεψη Ελλήνων μηχανικών, με μακρά εμπειρία στο χώρο των εργοστασίων παραγωγής τσιμέντου.    

Τοποθεσία
Sharjah, U.A.E.

Ημερομηνία
2007

Ιδιοκτήτης
‘Hamriyah Cement Company

Αρχιτέκτονας
CEMTEC Gmbh

Κατασκευαστής
Great Earth

Η δική μας συμμετοχήs
Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής

Χαρακτηριστικές Εικόνες

Τοποθεσία Έργου

Μοιραστείτε αυτό το Έργο

Παρόμοια Έργα