Το Έργο

Γερανός μεταφοράς γύψου στο ορυχείο της Lafarge στο  Αλτσί της Κρήτης. Ο υπάρχων γερανός έχει δικτυωματικό πρόβολο με ανάρτηση, που στηρίζεται σε έναν κινητό πυλώνα μορφής Α, ώστε να περιστρέφεται περί τον άξονα και να διανέμει το υλικό σε μεγαλύτερη έκταση. Ο πρόβολος είναι ανηρτημένος με συρματόσχοινο από την κορυφή του πυλώνα, το οποίο αγκυρώνεται πίσω στο σημείο στήριξης και περιστροφής.

 

Στόχος είναι να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί ένας νέος γερανός, που να μην εμφανίζει τα λειτουργικά προβλήματα του υπάρχοντος. Συγκεκριμένα η τροχιά περιστροφής θα πρέπει να είναι προσβάσιμη, ώστε να καθαρίζεται από τη γύψο και να είναι καλά θεμελιωμένη. Η γέφυρα του γερανού, που φέρει τον ταινιόδρομο μεταφοράς του υλικού, θα πρέπει να είναι πιο δύσκαμπτη και ανθεκτική, ώστε να αποφεύγονται οι ταλαντώσεις και οι δυσλειτουργίες και να σκεπάζεται το υλικό. Επίσης θα πρέπει να έχει μεγαλύτερο μήκος, ώστε να αξιοποιείται καλύτερα ο χώρος εναπόθεσης του υλικού.

 

Η λύση που εφαρμόσθηκε πληροί όλους τους προηγούμενους στόχους και απεδείχθη ιδιαίτερα απλή και οικονομική.

Τοποθεσία
Κρήτη

Ημερομηνία
2013

Ιδιοκτήτης
AGET Heracles – Lafarge Group

Αρχιτέκτονας

Κατασκευαστής
EMEK SA

Η δική μας συμμετοχή
Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής

Χαρακτηριστικές Εικόνες

Τοποθεσία Έργου

Μοιραστείτε αυτό το Έργο

Παρόμοια Έργα

HCC Cement Plant, Sharjah, U.A.E.

HCC Εργοστάσιο Τσιμέντου, Sharjah, Η.Α.Ε.

Το εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου “Hamriyah Cement Company” στην Ελεύθερη ζώνη της Sharjah, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη το κλίνκερ…