Το Έργο

Μεταλλικό κτίριο στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής του ομίλου Lafarge στη Χαλκίδα, που καλύπτει τις πρώτες ύλες πρόσθετων για την παραγωγή του τσιμέντου. Ένα έργο απαραίτητο για την αποθήκευση 60000 τόνων περίπου πρόσθετων, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος από τη σκόνη. Το άνοιγμα του τετράχορδου τοξωτού δικτυωματικού πλαισίου είναι 54 μέτρα και το ύψος του 27 μέτρα, από διατομές κοιλοδοκών τετραγωνικές SHS 180 έως 60 mm, προκατασκευασμένο στο εργοστάσιο σε επιμέρους συγκροτήματα. Το πλαίσιο διακρίνεται για το ελάχιστο βάρος και τη λυγηρότητα του.

 

Το κτίριο αποτελείται συνολικά από 13 πλαίσια, σε απόσταση 11.65 μέτρα μεταξύ τους, με συνολικό μήκος του κτιρίου τα 139.8 μέτρα. Τα πλαίσια εδράζονται πάνω σε κολώνες από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με περιμετρικό τοίχο ύψους 3.0 έως 5.0 μέτρων από μπετόν. Η θεμελίωση γίνεται σε μεμονωμένα πέδιλα , που συνδέονται μεταξύ τους. Η δύσκαμπτοποίηση της μεταλλικής κατασκευής στο ζύγωμα των πλαισίων επιτεύχθηκε με την εφαρμογή τρίχορδων δικτυωματικών τεγίδων.

 

Η ανέγερση του κτιρίου ήταν σχετικά  εύκολη, λόγω του μικρού βάρους των στοιχείων του, της απλής διάταξης αυτών και της απουσίας επιτόπου συγκολλήσεων. Κατά την κατασκευή του στο εργοστάσιο έγιναν λεπτομερείς έλεγχοι της ποιότητας των συγκολλήσεων. Η ανέγερση έγινε με απόλυτη ασφάλεια, σε σύντομο χρόνο και το αποτέλεσμα ήταν απόλυτα ποιοτικό.

Τοποθεσία
Χαλκίδα

Ημερομηνία
2005

Ιδιοκτήτης
AGET Heracles – Lafarge Group

Αρχιτέκτονας

Κατασκευαστής
Intrakat SA

Η δική μας συμμετοχή
Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής

Χαρακτηριστικές Εικόνες

Τοποθεσία Έργου

Μοιραστείτε αυτό το Έργο

Παρόμοια Έργα

HCC Cement Plant, Sharjah, U.A.E.

HCC Εργοστάσιο Τσιμέντου, Sharjah, Η.Α.Ε.

Το εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου “Hamriyah Cement Company” στην Ελεύθερη ζώνη της Sharjah, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη το κλίνκερ…