Το Έργο

Μεταλλικό κτίριο στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής του ομίλου Lafarge στο Βόλο, που καλύπτει τις πρώτες ύλες πρόσθετων για την παραγωγή του τσιμέντου. Ένα έργο απαραίτητο για την αποθήκευση 40000 τόνων περίπου πρόσθετων, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος από τη σκόνη. Το άνοιγμα του πλαισίου είναι 50 μέτρα και το ύψος του 22 μέτρα, από διατομή μεταβλητού στατικού ύψους και πάχους κορμού και πελμάτων, κατασκευασμένη στο εργοστάσιο. Το πλαίσιο διακρίνεται για το ελάχιστο βάρος και τη λυγηρότητα του.

 

Το κτίριο αποτελείται συνολικά από 11 πλαίσια, σε απόσταση 10.35 μέτρα μεταξύ τους, με συνολικό μήκος του κτηρίου τα 130.5 μέτρα. Τα πλαίσια εδράζονται πάνω σε κολώνες από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με περιμετρικό τοίχο ύψους 3.5 μέτρων από μπετόν. Η θεμελίωση γίνεται από τη μία πλευρά σε μεμονωμένα πέδιλα και από την άλλη σε μικροπασσάλους, λόγω του εξαιρετικά μαλακού εδάφους από αποθέσεις μπάζων. Με μικροπασσάλους θεμελιώθηκε και η σιδηροτροχιά, επί της οποίας κινείται ο αποθέτης και ο παραλήπτης στην  αντίστοιχη πλευρά του κτιρίου, ώστε να αποφευχθούν οι διαφορικές καθιζήσεις. Η δύσκαμπτοποίηση της μεταλλικής κατασκευής στο ζύγωμα των πλαισίων επιτεύχθηκε με την εφαρμογή δικτυωμάτων μεταξύ των τεγίδων.

 

Η ανέγερση του κτιρίου ήταν σχετικά  εύκολη, λόγω του μικρού βάρους των στοιχείων του, της απλής διατάξεις αυτών και της απουσίας επιτόπου συγκολλήσεων. Κατά την κατασκευή του στο εργοστάσιο έγιναν λεπτομερείς έλεγχοι της ποιότητας των συγκολλήσεων. Η ανέγερση έγινε με απόλυτη ασφάλεια, σε σύντομο χρόνο και το αποτέλεσμα ήταν απόλυτα ποιοτικό.

Τοποθεσία
Βόλος

Ημερομηνία
2009

Ιδιοκτήτης
AGET Heracles – Lafarge Group

Αρχιτέκτονας

Κατασκευαστής
MEK SA

Η δική μας συμμετοχή
Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Επίβλεψη

[xyz-ips snippet="Show-Tags"]

Χαρακτηριστικές Εικόνες

Τοποθεσία Έργου

Μοιραστείτε αυτό το Έργο

Παρόμοια Έργα

HCC Cement Plant, Sharjah, U.A.E.

HCC Εργοστάσιο Τσιμέντου, Sharjah, Η.Α.Ε.

Το εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου “Hamriyah Cement Company” στην Ελεύθερη ζώνη της Sharjah, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη το κλίνκερ…