Το Έργο

Γέφυρες ταινιόδρομων από μεταλλική κατασκευή για τη μεταφορά των πρώτων υλών παραγωγής τσιμέντου, στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής του ομίλου Lafarge στο Βόλο. Έχουν ανοίγματα της τάξης των 20 έως 30 μέτρων, είναι αμφιέρειστες και στηρίζονται πάνω σε πυλώνες μεταλλικούς μορφής Α. Η θεμελίωση τους γίνεται σε βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις παραμορφώσεις και ταλαντώσεις κατά τη λειτουργία καθώς και στην αντοχή έναντι φορτίων σεισμού και ανέμου.

 

Προς τούτο εφαρμόζεται η μέθοδος του ικανοτικού σχεδιασμού για τις συνδέσεις, δηλαδή αποφεύγεται να αποτελεί η σύνδεση τον αδύναμο κρίκο. Αντίθετα γίνεται προσεκτική διαμόρφωση και υπερδιαστασιολόγηση των λεπτομερειών των συνδέσεων. Το σύστημα μεταφοράς περιλαμβάνει και πύργους στους κόμβους και στις απολήξεις, hoppers, αναβατόρια και άλλες μεταφορικές διατάξεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην κάλυψη των ταινιοδρόμων, ώστε να προστατεύεται το  μεταφερόμενο υλικό και ταυτόχρονα το περιβάλλον από τη σκόνη.

Τοποθεσία
Βόλος

Ημερομηνία
2010

Ιδιοκτήτης
AGET Heracles – Lafarge Group

Αρχιτέκτονας

Κατασκευαστής
MEK SA

Η δική μας συμμετοχή
Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Επίβλεψη

Χαρακτηριστικές Εικόνες

Τοποθεσία Έργου

Μοιραστείτε αυτό το Έργο

Παρόμοια Έργα

HCC Cement Plant, Sharjah, U.A.E.

HCC Εργοστάσιο Τσιμέντου, Sharjah, Η.Α.Ε.

Το εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου “Hamriyah Cement Company” στην Ελεύθερη ζώνη της Sharjah, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη το κλίνκερ…