Το Έργο

Σιδηροδρομική γέφυρα συνολικού μήκους 560 μέτρων, 17 ανοιγμάτων, ως άνω διάβαση σε σιδηροδρομικό κόμβο. Ανήκει στην νέα γραμμή υψηλής ταχύτητας που συνδέει το Νταμάμ με το Τζουμπάιλ στη Σαουδική Αραβία, συνολικού μήκους 120 χιλιομέτρων. Αποτελείται από τις προσβάσεις και από την κεντρική γέφυρα.

 

Η κεντρική γέφυρα είναι τριών ανοιγμάτων, μήκους 30, 80 και 30 μέτρων, από προεντεταμένο σκυρόδεμα, ως συνεχής δοκός διατομής ανεστραμμένου Π. Στο μεσαίο άνοιγμα των 80 μέτρων, η διατομή είναι μεταβλητού ύψους και σχηματίζει τόξο με μέγιστο βέλος στη μέση εννιάμιση μέτρα. Η μορφή της διατομής βοήθησε να επιτευχθεί στο κεντρικό άνοιγμα η ελάχιστη δυνατή υπερύψωση της ερυθράς και έτσι να μειωθεί το μήκος των γεφυρών των προσβάσεων.

 

Οι γέφυρες των προσβάσεων αποτελούνται συνολικά από 14 ανοίγματα των 30 μέτρων, 9 από τη μία πλευρά και 5 από την άλλη. Είναι από προκατασκευασμένες αμφιέρειστες δοκούς διατομής Τ, ύψους 2,5 μέτρων, από προεντεταμένο σκυρόδεμα.

Λόγω των υψηλών ωφέλιμων φορτίων των συρμών. αλλά και της υψηλής ταχύτητας, απαιτείτο οι γέφυρες να είναι ιδιαίτερα δύσκαμπτες, ώστε να μην εμφανίζουν ταλαντώσεις.

 

Η μέθοδος κατασκευής της κεντρικής γέφυρας είναι εξαιρετικά απλή, εφόσον επιτρέπει την εφαρμογή ικριωμάτων ύψους περίπου 10 μέτρων, απευθείας πάνω στο έδαφος.

 

Η προένταση της πλάκας του καταστρώματος είναι διαμήκης και εγκάρσια και εφαρμόζεται κατά φάσεις. Το θλιβόμενο πέλμα του τόξου στο κεντρικό άνοιγμα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι δύο κεντρικοί πυλώνες είναι ολόσωμα συνδεδεμένοι με τή γέφυρα, σχηματίζοντας πλαίσιο και θεμελιώνονται με πασσάλους.

 

Στις γέφυρες των προσβάσεων η προκατασκευή των δοκών γίνεται επιτόπου και αφού προενταθούν, τοποθετούνται στην τελική τους θέση επί ελαστικών εφεδράνων και προς τις τρεις διευθύνσεις. Η πλάκα του καταστρώματος, από έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα, συνδέει τα ανοίγματα μεταξύ τους αφήνοντας αρμό διαστολής κάθε τρία ανοίγματα. Οι πυλώνες των γεφυρών των προσβάσεων είναι επίσης θεμελιωμένοι με πασσάλους.

 

Η αισθητική της γέφυρας έχει αξιολογηθεί ιδιαίτερα θετικά από τους συμβούλους ελέγχοντες μηχανικούς του ιδιοκτήτη.

Τοποθεσία
Σαουδική Αραβία

Ημερομηνία
2015

Ιδιοκτήτης
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Railway Company

Αρχιτέκτονας
cubus Engineering   

Κατασκευαστής
CJV Terna – Alomaier

Η δική μας συμμετοχή
Διαγωνισμός, Προμελέτη, Οριστική Μελέτη

Χαρακτηριστικές Εικόνες

Βίντεο

Τοποθεσία Έργου

Μοιραστείτε αυτό το Έργο

Παρόμοια Έργα