Το Έργο

Σιδηροδρομική γέφυρα, προκατασκευασμένη, δύο ανοιγμάτων 33 μέτρων, ως άνω διάβαση αυτοκινητοδρόμου στη Σαουδική Αραβία. Μία από τις γέφυρες της νέας σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων, που συνδέει το Νταμάμ με το Τζουμπάιλ.  

 

Οι ιδιαιτερότητες της γέφυρας είναι τα πολύ αυξημένα φορτία του εμπορικού συρμού, καθώς και η υψηλή ταχύτητα των 250 km/h. Τα ακρόβαθρα και το μεσόβαθρο της γέφυρας θεμελιώθηκαν με πασσάλους. Τα δοκάρια διατομής Τ, μήκους 33 μέτρων και ύψους 2,5 μέτρων, κατασκευάστηκαν επιτόπου και προεντάθηκαν πριν μεταφερθούν στην τελική τους θέση.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η διάταξη των ελαστικών εφεδράνων στη διαμήκη και στην εγκάρσια διεύθυνση, ωστε να εξασφαλίζονται τα αυστηρά όρια των μετακινήσεων υπό φορτία θερμοκρασίας, πέδησης του σιδηροδρομικού συρμού, εκκίνησης, ανεμοπιέσεων και ενδεχόμενου σεισμού.  

 

Η πλάκα του καταστρώματος σκυροδετήθηκε επιτόπου  καθώς και οι εγκάρσιες δοκοί. Η τοποθέτηση των δοκών έγινε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με ανυψωτικά μέσα ικανότητας 200 τόννων.

Τοποθεσία
Saudi Arabia

Ημερομηνία
2018

Ιδιοκτήτης
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Railway Company

Αρχιτέκτονας
cubus Engineering   

Κατασκευαστής
CJV Terna – Alomaier

Η δική μας συμμετοχή
Διαγωνισμός, Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής

Χαρακτηριστικές Εικόνες

Τοποθεσία Έργου

Μοιραστείτε αυτό το Έργο

Παρόμοια Έργα

Τοξωτή Γέφυρα, Σαουδική Αραβία

Σιδηροδρομική γέφυρα συνολικού μήκους 560 μέτρων, 17 ανοιγμάτων, ως άνω διάβαση σε σιδηροδρομικό κόμβο. Ανήκει στην νέα γραμμή υψηλής ταχύτητας που συνδέει το Νταμάμ με το Τζουμπάιλ στη Σαουδική Αραβία…