Το Έργο

Υφιστάμενο νοσοκομείο οπλισμένου σκυροδέματος, στην Ελευσίνα Αττικής, που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και όροφο. Το κτίριο χρειάστηκε να υποστεί αναβάθμιση του φέροντος οργανισμού του και συγκεκριμένα των πλακών, λόγω σημαντικής αύξησης του ωφέλιμου φορτίου στην οροφή του ισογείου και του ορόφου.

 

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μέθοδοι, ανάλογα με τη γεωμετρία και τη θέση του σημείου επέμβασης. Στις πλάκες μεγάλου ανοίγματος προστέθηκε οπλισμός στην κάτω παρειά, μέσω ανθρακοελασμάτων, που τοποθετήθηκαν και στις δύο διευθύνσεις, σε άλλες περιπτώσεις προστέθηκαν σύμμικτα υποστυλώματα με μεταλλικό χιτώνα που δημιουργούσε κώνο στην κεφαλή, για την ομοιόμορφη υποστήριξη της πλάκας, ακόμη και νέοι τοίχοι μεταλλικής κατασκευής, προκειμένου να δημιουργηθεί μία νέα γραμμική στήριξη στην πλάκα. Σε σημεία όπου η πλάκα στηριζόταν σημειακά σε υποστυλώματα έγινε αύξηση της αντοχής της, έναντι διάτρησης, με μεταλλικά κιονόκρανα ή με φουρούσια (κονσόλες). Στις πλάκες του δώματος αυξήθηκε η φέρουσα ικανότητα των ανεστραμμένων δοκών που τις υποστηρίζουν, με τη μέθοδο της μετατροπής των δοκών από οπλισμένου σκυροδέματος, σε σύμμικτες. Προστέθηκαν μεταλλικά προφίλ δομικού χάλυβα, κατάλληλα τοποθετημένα και αγκυρωμένα, ώστε να συνεργάζονται απόλυτα με το οπλισμένο σκυρόδεμα.

 

Τα αποτελέσματα ήταν άκρως ικανοποιητικά, διότι επετεύχθη ο στόχος γρήγορα, οικονομικά και χωρίς καμία αλλοίωση της αρχιτεκτονικής του δομήματος.

Τοποθεσία
Αθήνα

Ημερομηνία
2004

Ιδιοκτήτης
General Hospital of Elefsis

Αρχιτέκτονας

Κατασκευαστής

Η δική μας συμμετοχή
Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Επίβλεψη

Χαρακτηριστικές Εικόνες

Τοποθεσία Έργου

Μοιραστείτε αυτό το Έργο

Παρόμοια Έργα

Κέντρο Υγείας, Καλύβια

Μετατροπή συγκροτήματος παλαιών κτισμάτων βιοτεχνίας του 1950, σε Κέντρο Υγείας, δύσκολο εγχείρημα τόσο για τον αρχιτεκτονικό ανασχεδιασμό…

Ιδιωτική Κλινική στη Λιβαδειά

Πολυώροφο κτίριο οπλισμένου σκυροδέματος, που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 3 ορόφους και δώμα, στην ελληνική επαρχία, στην πόλη Λιβαδειά…

Ογκολογικό Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας “Νίκος Κούρκουλος”, Αθήνα

Η Κλινική “Ν. Κούρκουλος” είναι ένα ογκολογικό νοσοκομείο, που ανήκει στο Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας Ε.Σ.Υ. και είναι η πρώτη Κλινική Χειρουργικής μιας Ημέρας στην Ελλάδα, δωρεά της κας Μαριαννας Λάτση.