Το Έργο

Υφιστάμενο γηροκομείο στη Θεσσαλονίκη, χτισμένο στη δεκαετία 1950-1960, ζητήθηκε να αναβαθμιστεί αρχιτεκτονικά, καθώς επίσης και ως προς τη στατική και αντισεισμική του συμπεριφορά.

Το κτίριο είναι πλαισιακό, απόλυτα κανονικό σε κάτοψη και όψη και η μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν η προσθήκη τοιχωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος, μεταξύ των υποστυλωμάτων, καθώς και τοιχώματα μορφής “L”, συνδέοντας τρία υποστυλώματα σε ορθή γωνία.

Τα νέα τοιχώματα είναι συμμετρικά, διανεμημένα στην κάτοψη και εκτείνονται σε ύψος τριών ορόφων. Το υφιστάμενο κτίριο δεν διαθέτει υπόγειο, γι’ αυτό τα νέα τοιχώματα έπρεπε να θεμελιωθούν απευθείας στο έδαφος. Κατασκευάστηκαν νέα θεμέλια και ενισχύθηκε  το διάφραγμα της πλάκας επί εδάφους, ώστε να ισχυροποιηθεί η πάκτωσή τους έναντι σεισμού.

Επιπλέον απαιτήθηκε η ενίσχυση ορισμένων δοκών σύζευξης, που συνέδεαν τα νέα τοιχώματα μεταξύ τους, με μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος.

Η Cubus συνεργάστηκε στο έργο αυτό με τον καθηγητή Δρ. Ε. Μυστακίδη.

Τοποθεσία
Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία
2001

Ιδιοκτήτης
Prefecture of Thessaloniki

Αρχιτέκτονας

Κατασκευαστής
JV H. Nikopoulos – I. Kourantidis

Η δική μας συμμετοχή
Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής

Χαρακτηριστικές Εικόνες

Τοποθεσία Έργου

Μοιραστείτε αυτό το Έργο

Παρόμοια Έργα

Ογκολογικό Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας “Νίκος Κούρκουλος”, Αθήνα

Η Κλινική “Ν. Κούρκουλος” είναι ένα ογκολογικό νοσοκομείο, που ανήκει στο Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας Ε.Σ.Υ. και είναι η πρώτη Κλινική Χειρουργικής μιας Ημέρας στην Ελλάδα, δωρεά της κας Μαριαννας Λάτση.

Κέντρο Υγείας, Καλύβια

Μετατροπή συγκροτήματος παλαιών κτισμάτων βιοτεχνίας του 1950, σε Κέντρο Υγείας, δύσκολο εγχείρημα τόσο για τον αρχιτεκτονικό ανασχεδιασμό…

Νοσοκομείο στην Ελευσίνα, Αθήνα

Υφιστάμενο νοσοκομείο οπλισμένου σκυροδέματος, στην Ελευσίνα Αττικής, που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και όροφο. Το κτίριο χρειάστηκε να υποστεί…

Ιδιωτική Κλινική στη Λιβαδειά

Πολυώροφο κτίριο οπλισμένου σκυροδέματος, που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 3 ορόφους και δώμα, στην ελληνική επαρχία, στην πόλη Λιβαδειά…