Το Έργο

Το Δημοτικό σχολείο, της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, αποτελείται από δύο διαμήκη, ανεξάρτητα κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος, κτισμένα το 1982,  χωρισμένα μεταξύ τους με αρμό διαστολής. Σε κάτοψη σχηματίζουν “L”, το ένα με λίγα τοιχώματα προς τη μία διεύθυνση και το άλλο χωρίς τοιχώματα . Το 2009, στα πλαίσια αντισεισμικής αναβάθμισης και μελλοντικής προσθήκης καθ’ ύψος, απαιτήθηκε ενίσχυση των κτιρίων. Η απουσία τοιχωμάτων προσέδιδε στα κτίρια ευκαμψία, αυξημένη σεισμική παραμόρφωση και μεγάλη πιθανότητα αστοχίας κυρίως των “κοντών” υποστυλωμάτων σε ενδεχόμενο σεισμό. Ο τρόπος αντιμετώπισης που προτάθηκε κι εφαρμόστηκε, ήταν η ενίσχυση των υφιστάμενων τοιχωμάτων με έγχυτο, οπλισμένο σκυρόδεμα και η προσθήκη νέων στην περίμετρο, εξωτερικά, χωρίς να προκληθεί όχληση στο εσωτερικό του σχολείου καθώς και η κατάλληλη σύνδεση των θεμελίων τους με τα υφιστάμενα.

 

Ο συγκεκριμένος τρόπος ενίσχυσης, απαιτεί πολλές συνδέσεις με χημικά αγκύρια και διαμπερείς ντίζες, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης συνεργασία υφιστάμενων και νέων στοιχείων. Η μορφή των τοιχωμάτων, όπως αυτά σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν, ταιριάζει απόλυτα με την αρχιτεκτονική των κτιρίων κι αφομοιώθηκαν πλήρως, χωρίς να δίδουν την αίσθηση μεταγενέστερης επέμβασης.

 

Η κατασκευή ολοκληρώθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και εν μέρει εν λειτουργία του σχολείου, αξιοποιώντας τις διακοπές των Χριστουγέννων, με ισχυρά μέτρα ασφαλείας.

Τοποθεσία
Αθήνα

Ημερομηνία
2010

Ιδιοκτήτης
DEUTSCHE SCHULE ATHEN

Αρχιτέκτονας

Κατασκευαστής
ZK Constructions

Η δική μας συμμετοχή
Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Επίβλεψη

Χαρακτηριστικές Εικόνες

Τοποθεσία Έργου

Μοιραστείτε αυτό το Έργο

Παρόμοια Έργα

Ινστιτούτο “Goethe”, Αθήνα

Κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, που αποτελείται από δύο υπόγεια, επτά ορόφους και δώμα. Ανακαινίζεται αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά και ενισχύεται έναντι σεισμού και πυρκαγιάς.

“IST Studies” Ιδιωτικό Κολλέγιο, Αθήνα

Το κτίριο “IST Studies” Ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Αθήνα έχει έκταση 15000m2 σε τρία επίπεδα και προέκυψε από πέντε υπάρχοντες σκελετούς οπλισμένου…

Σχολείο στην Αθήνα – Κεντρικό Κτίριο

Υφιστάμενο κτίριο οπλισμένου σκυροδέματος, κτισμένο το 1968, αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους, τετραγωνικής κάτοψης με εσωτερικό αίθριο…

Σχολείο στην Αθήνα – Γυμναστήριο

Κτίριο κλειστού γυμναστηρίου, της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, κτισμένο το 1968 από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αποτελείται από ισόγειο κτίσμα, ανοιγμάτων 20.00m…

Φροντιστήριο, Μαρούσι, Αθήνα

Κτίριο φροντιστηρίων, κτισμένο κατά τη δεκαετία του ’80, σε κεντρικό σημείο του Αμαρουσίου Αττικής, αποτελείται από υπόγειο…

Δημοτική Βιβλιοθήκη, Λουτράκι

Ισόγειο μικρό κτίσμα, ως επέκταση κατ’ έκταση υπάρχουσας βίλλας, σε μία πολύ σεισμογενή περιοχή, όπως είναι το Λουτράκι του νομού Κορινθίας.