Το Έργο

Έλεγχος προεντεταμένων δοκών οπλισμένου σκυροδέματος, στις οροφές δύο κτιρίων της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, του Γυμναστηρίου και του Κτιρίου Εκδηλώσεων,  κτισμένων το 68. Τα ανοίγματα των οροφών είναι μεγάλα, της τάξης των 20.00m και αποφασίσθηκε ο έλεγχος της συμπεριφοράς τους υπό κατακόρυφα φορτία, μετά την πάροδο 40 περίπου ετών.

Η κατάσταση των τενόντων, καθ’ όλο τους το μήκος,  η επάρκεια και η λειτουργία των αγκυρώσεων αυτών, ο βαθμός διάβρωσης που έχουν υποστεί, η εξασφάλιση της συνάφειας μέσω των τσιμεντενεμμάτων,  είναι δύσκολο να διερευνηθούν μη καταστροφικά.     

 

Προτάθηκε πειραματικός έλεγχος της συμπεριφοράς των στοιχείων, με δοκιμαστική φόρτιση στο κέντρο περίπου των εσχαρών και μέτρηση σχέσης φορτίου και βύθισης, ώστε να συγκριθεί με τις υπολογιστικά προβλεπόμενες τιμές.  Κατασκευάστηκαν επί των οροφών των κτιρίων, δύο προσωρινές δεξαμενές από μεταλλότυπους και μεμβράνη PVC στο εσωτερικό τους, ώστε να είναι στεγανές και πληρώθηκαν σταδιακά με 240 tn νερό. Ταυτόχρονα πραγματοποιούντο μετρήσεις βελών, με ακριβή όργανα, από ειδικούς επιστήμονες, χαράζοντας τις αντίστοιχες καμπύλες.

 

Διαπιστώθηκε ότι η συμπεριφορά των στοιχείων ήταν περίπου η αναμενόμενη, ελαφρώς πιο δύσκαμπτη και κατά συνέπεια εξήχθη το συμπέρασμα ότι οι οροφές εξακολουθούν να είναι ασφαλείς.

Τοποθεσία
Αθήνα

Ημερομηνία
2009

Ιδιοκτήτης
DEUTSCHE SCHULE ATHEN

Αρχιτέκτονας

Κατασκευαστής
ZK Constructions

Η δική μας συμμετοχή
Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Επίβλεψη

Χαρακτηριστικές Εικόνες

Τοποθεσία Έργου

Μοιραστείτε αυτό το Έργο

Παρόμοια Έργα

Ινστιτούτο “Goethe”, Αθήνα

Κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, που αποτελείται από δύο υπόγεια, επτά ορόφους και δώμα. Ανακαινίζεται αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά και ενισχύεται έναντι σεισμού και πυρκαγιάς.

“IST Studies” Ιδιωτικό Κολλέγιο, Αθήνα

Το κτίριο “IST Studies” Ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Αθήνα έχει έκταση 15000m2 σε τρία επίπεδα και προέκυψε από πέντε υπάρχοντες σκελετούς οπλισμένου…

Σχολείο στην Αθήνα – Κεντρικό Κτίριο

Υφιστάμενο κτίριο οπλισμένου σκυροδέματος, κτισμένο το 1968, αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους, τετραγωνικής κάτοψης με εσωτερικό αίθριο…

Σχολείο στην Αθήνα – Γυμναστήριο

Κτίριο κλειστού γυμναστηρίου, της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, κτισμένο το 1968 από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αποτελείται από ισόγειο κτίσμα, ανοιγμάτων 20.00m…

Σχολείο στην Αθήνα – Δημοτικό

Το Δημοτικό σχολείο, της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, αποτελείται από δύο διαμήκη, ανεξάρτητα κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος, κτισμένα το 1982…

Φροντιστήριο, Μαρούσι, Αθήνα

Κτίριο φροντιστηρίων, κτισμένο κατά τη δεκαετία του ’80, σε κεντρικό σημείο του Αμαρουσίου Αττικής, αποτελείται από υπόγειο…

Δημοτική Βιβλιοθήκη, Λουτράκι

Ισόγειο μικρό κτίσμα, ως επέκταση κατ’ έκταση υπάρχουσας βίλλας, σε μία πολύ σεισμογενή περιοχή, όπως είναι το Λουτράκι του νομού Κορινθίας.