Το Έργο

Το Ανοικτό κολυμβητήριο ΟΑΚΑ κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004, σχεδιασμένο από την Weidleplan. Περιέχει τρεις ολυμπιακές πισίνες, δύο με μήκος 50μ για κολύμβηση και μία για καταδύσεις. Οι πισίνες είναι κατασκευασμένες από προεντεταμένο σκυρόδεμα και στηρίζονται επί ελαστικών εφεδράνων, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες ρηγματώσεις και να είναι επισκέψιμες.

 

Μελετήθηκε στατικά και αντισεισμικά από τον Δρ. Α. Κανελλοπουλο για την κατασκευαστική εταιρία ΑΚΤΩΡ Α.Ε., στα πλαίσια του διαγωνισμού “Μελέτης-Κατασκευής” το 1987, η οποία αποδείχθηκε μειοδότης και της ανατέθηκε το έργο τον Αύγουστο του 1988. Ακολούθησε ο τελικός λεπτομερής σχεδιασμός και η κατασκευή του έργου.

 

Η αντισεισμική αντίσταση εξασφαλίζεται μέσω ενός τετραώροφου διάτρητου τοίχου, παράλληλου προς τις κερκίδες μέχρι το υψηλότερο επίπεδο. Στην εγκάρσια διεύθυνση εφαρμόζονται τοιχώματα διάτμησης σε συνδυασμό με τις κεκλιμένες κερκιδοφόρους. Οι κερκίδες ήταν από έγχυτο σκυρόδεμα, ενώ επτά σκάλες αναρτήθηκαν στο πίσω μέρος. Η εσχάρα της οροφής σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να μπορεί να στηρίξει μια μελλοντική πολυώροφη επέκταση από χάλυβα. Οι αρμοί διαστολής τοποθετήθηκαν κάθε 50 μέτρα. Δεν υπέστη καμία απολύτως ζημία στο σεισμό του 1999, παρά το γεγονός ότι το έδαφος στην περιοχή δεν είναι ιδιαίτερα σκληρό και εφαρμόστηκε επιφανειακή θεμελίωση, χωρίς πασσάλους.

Τοποθεσία
Αθήνα

Ημερομηνία
1991

Ιδιοκτήτης
Olympic Athletic Center of Athens (OAKA)

Αρχιτέκτονας
Weidleplan

Κατασκευαστής
AKTOR SA

Η δική μας συμμετοχή
Διαγωνισμός, Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής

Χαρακτηριστικές Εικόνες

Τοποθεσία Έργου

Μοιραστείτε αυτό το Έργο

Παρόμοια Έργα

Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Ριζούπολη, Αθήνα

Γήπεδο ποδοσφαίρου του 1950, σε μία πυκνοκατοικημένη περιοχή του αστικού ιστού της Αθήνας, τη Ριζούπολη, επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το 2002 ως προσωρινή…

Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Σέρρες

Δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου στις Σέρρες, έδρα της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας, κτισμένο το 1950 από οπλισμένο σκυρόδεμα. Έπειτα από μία λεπτομερή έρευνα…