Το Έργο

Δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου στις Σέρρες, έδρα της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας, κτισμένο το 1950 από οπλισμένο σκυρόδεμα. Έπειτα από μία λεπτομερή έρευνα του φέροντος οργανισμού από το Τ.Ε.Ι. Σερρών, προέκυψε χαμηλή αντοχή του υφιστάμενου σκυροδέματος, υψηλός βαθμός ενανθράκωσης και διάβρωση του οπλισμού, σε πολλά σημεία. Η μελέτη αξιολόγησης του υπάρχοντος έδειξε ανεπάρκεια σε στατικές και σεισμικές φορτίσεις.

 

Η λύση που εφαρμόσθηκε ήταν η ενίσχυση του πλαισιακού φορέα των κερκιδοφόρων και των υποστυλωμάτων αυτών, μέσω μεταλλικών διατομών, που συνδέθηκαν κατάλληλα και συνεργάστηκαν με το οπλισμένο σκυρόδεμα . Προστέθηκαν δε και χιαστί σύνδεσμοι προς αύξηση της αντοχής και της δυσκαμψίας του φέροντος οργανισμού, έναντι σεισμικών καταπονήσεων.

 

Η ενίσχυση έγινε εν λειτουργία των εγκαταστάσεων. Απαιτήθηκε μεγάλη ακρίβεια στις διαστάσεις των μεταλλικών στοιχείων, σύμφωνα με την υπάρχουσα γεωμετρία. Δεν έγιναν σοβαρές επεμβάσεις στους χώρους κάτω από τις κερκίδες, που αξιοποιούνται κυρίως ως αποδυτήρια και βοηθητικοί χώροι, πλην των διατρήσεων στους τοίχους και της προσωρινής αποσυναρμολόγησης των ψευδοροφών, όπου υπήρχαν. Τα μεταλλικά υποστυλώματα θεμελιώθηκαν στα υπάρχοντα θεμέλια και όπου απαιτήθηκε, αυτά ενισχύθηκαν με οπλισμένο σκυρόδεμα. Στο έργο αυτό η cubus συνεργάσθηκε με τον καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Σερρών, Δρ. Δ. Κακαλέτση.

Τοποθεσία
Σέρρες

Ημερομηνία
2010

Ιδιοκτήτης
Δήμος Σερρών

Αρχιτέκτονας

Κατασκευαστής

Η δική μας συμμετοχή
Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής

Χαρακτηριστικές Εικόνες

Τοποθεσία Έργου

Μοιραστείτε αυτό το Έργο

Παρόμοια Έργα

Ολυμπιακό Ανοικτό Κολυμβητήριο, ΟΑΚΑ, Αθήνα

Το Ανοικτό κολυμβητήριο ΟΑΚΑ κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004, σχεδιασμένο από την Weidleplan. Περιέχει τρεις ολυμπιακές πισίνες, δύο με μήκος 50μ για κολύμβηση και μία για καταδύσεις.

Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Ριζούπολη, Αθήνα

Γήπεδο ποδοσφαίρου του 1950, σε μία πυκνοκατοικημένη περιοχή του αστικού ιστού της Αθήνας, τη Ριζούπολη, επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το 2002 ως προσωρινή…