Νέα έκδοση για κατασκευές από τοιχοποιία

Νέα έκδοση για κατασκευές από τοιχοποιία 2020

Το νέο βιβλίο του καθηγητή Ε.Μ.Π. Κωνσταντίνου Σπυράκου, αποσκοπεί να ενισχύσει το γνωστικό υπόβαθρο του πολιτικού μηχανικού, αναφορικά με επεμβάσεις σε κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία....

Ινστιτούτο “Goethe”, Αθήνα

Κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, που αποτελείται από δύο υπόγεια, επτά ορόφους και δώμα. Ανακαινίζεται αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά και ενισχύεται έναντι σεισμού και πυρκαγιάς....

Listed Building, Emm. Mpenaki, Athens

Διατηρητέο Κτίριο, Εμμ. Μπενάκη, Αθήνα

Διατηρητέο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, πατάρι, 1ο και 2ο όροφο και δώμα, ανακαινίζεται και μετατρέπεται σε κατάστημα και 4 διαμερίσματα στους ορόφους...