Δομικό σύστημα και Αρχιτεκτονική λύση αποτελούν ενιαία οντότητα
Ενίσχυση έναντι σεισμού με σεβασμό στην ιστορία και την παράδοση
Εφαρμογή υλικών υψηλής τεχνολογίας για ποιότητα και κατασκευασιμότητα
Υψηλά κτίρια και σε περιοχές μεγάλης σεισμικότητας
Οικονομία και ποιότητα εξασφαλίζονται μόνο με λεπτομερή σχεδιασμό
Previous slide
Next slide
Δομικό σύστημα και Αρχιτεκτονική λύση αποτελούν ενιαία οντότητα
Ενίσχυση έναντι σεισμού με σεβασμό στην ιστορία και την παράδοση
Εφαρμογή υλικών υψηλής τεχνολογίας για ποιότητα και κατασκευασιμότητα
Υψηλά κτίρια και σε περιοχές μεγάλης σεισμικότητας
Οικονομία και ποιότητα εξασφαλίζονται μόνο με λεπτομερή σχεδιασμό
Previous slide
Next slide

Βαθιά γνώση και εμπειρία στη γεωμετρία, στις ιδιότητες των υλικών, στις μεθόδους κατασκευής και στον αντισεισμικό σχεδιασμό, με ταυτόχρονη υποστήριξη από υψηλής ακρίβειας προσομοίωση της συμπεριφοράς του δομήματος.

Επιλεγμένα έργα

Βιβλία / Δημοσιεύσεις